Privacy verklaring

Restaurant Jonkheer de Ram kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant Jonkheer de Ram, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of reserveringsysteem aan Restaurant Jonkheer de Ram verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:
1. Uw voor- en achternaam
2. Uw telefoonnummer
3. Uw mailadres
WAAROM RESTAURANT JONKHEER DE RAM DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Restaurant Jonkheer de Ram verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Restaurant Jonkheer de Ram uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of bij het toesturen van reclame/nieuwsbrief.
• Vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het boeken en / of reserveren van onze zaal / restaurant, arrangementen en het verstrekken van algemene informatie op wens van uw zijde.
• Het verzenden van informatie aan u of het verstrekken van reservering bevestigingen;
• om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Restaurant Jonkheer de Ram bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Restaurant Jonkheer de Ram verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Restaurant Jonkheer de Ram gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Restaurant Jonkheer de Ram. Restaurant Jonkheer de Ram zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGING
Restaurant Jonkheer de Ram neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Mail naar: info@jonkheer-deram.nl